Коррозиядан электрохимиялық қорғау

«Квантор» компаниялар тобы қызметінің жетекші бағытына - жер асты құбырларын коррозиядан электрохимиялық қорғау жатады.

Коррозиядан электрохимиялық қорғау
Коррозиядан электрохимиялық қорғау

Төмендегі жұмыс тізімі ұсынылады:

  • Түрлі жер асты коммуникацияларын коррозиядан кешенді қорғау жүйелерін жобалау-іздестіру жұмыстары;

  • Жер асты коммуникацияларын коррозиядан электрохимиялық қорғау қондырғыларын салу, атап айтқанда: түрлі типтегі және анодты (беткі, терең, ұзартылған) жерлендіргіш құрылымдары бар катодты қорғаныс станциялары; дренажды қорғау станциялары (құрылыстарды шығу тегі түрлі токтардың әсерінен қорғайды), ендірмелер мен ернемектерді, бақылау-өлшеу пункттерін, оқшаулау жабындарын оқшаулайтын бедерлі қондырғылар;

  • Электрохимиялық қорғаныс құралдарын пайдалану;

  • Магистральдық мұнай және газ өнімдері құбырларын, айдаушы және компрессорлық станциялар, мұнай базалары мен мұнай-газ сақтау қоймаларының алаңдарында электрохимиялық қорғаныс құралдарына кешенді зерттеу жүргізу, әрі қарай жобалау жұмыстары мен электрохимиялық қорғаныс құралдарын қайта құрылымдау жұмыстарын орындау; айдаушы станция алаңдарын коррозиядан қорғаудың активті және пассивті математикалық моделін әзірлеу; оқшаулағыш жабыннан ақаулар іздеу; технологиялық құбырлардың нақты орналасу тереңдігін өлшеу; топырақтың үлестік электр кедергісін өлшеу. Трансформатор-түзеткіш құрылғының режимдерін оңтайландыру;

  • Магистральдық құбыр объектілерін, мұнай базалары мен мұнай-газ қоймаларын салу және күрделі жөндеу кезінде жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау, мысалы: топырақпен жабылмаған коммуникацияның оқшаулағыш жабынының сапасын бақылау, катодты поляризация әдісімен оқшаулау қабатын сынау, көмілген жерасты металл коммуникациясының оқшаулау жабынындағы ақауларды іздеу.